Om att fara Rakt in i evigheten.

Stäng ute verkligheten
Älskling slut ögonen
Hör du melodierna i natthimlen
Det kommer ta en evighet

Vi sluter ögonen
och lyssnar på en psalm som bor i hjärtslagen

Vad som helst utom verkligheten
Jag kan se dig äntligen
Min vän jag hör en sång i dina andetag
Rakt in i evigheten

Älskling slut ögonen
och lyssna men vad fan du måste lyssna nu
för Jag kan se Dig…