Om att inte uppdatera sin blogg.

Mina övriga sociala medier, såsom Twitter - Instagram - Facebook - Path etc. tar över mitt bloggande. Jag ser tillbaka på många år att skrivande på bloggen, den talar om olika tider i livet med olika behov. Jag har använt den för att skriva av mig, för att dela känslor och för att skriva ner minnen.
Förhoppningsvis kan bloggen fortfarande få vara det, jag önskar att det fanns mer tid och intresse för att skriva i den men just nu är det intresset lågt. Det är enklare att kolla av andra medier än just bloggen. 
 
Att blogga ska vara lustfyllt, engagerat och spännande. Annars kan det kvitta. Just nu känner jag att det kan kvitta, men att fortfarande ibland hålla den vid liv fyller ett syfte. Bloggen ersätts med uppdateringar på andra ställen, det känns helt okej. 
 
Facebook: Frida.elisabeth.johansson
Twitter: FridaJohanss0n