Om #Sättfärgpånovember.

När mörkret och oron närmar sig mitt hjärta. Då fastnar jag i fina minnen. I tankar om att hoppet är det sista som överger människan. Det är hoppet som gör att allt fortsätter. Idéen på att godheten i slutänden vinner.